Sällsynta dagen primärt lymfödem

Webbinarium den 28 februari kl.18:00-19:15

Nordiska patientföreningarna från Danmark, Norge och Sverige presenterar hemsidan för barn med primärt lymfödem och deras föräldrar och närstående.

Avgiftsfritt för medlemmar.
Vid uteblivet deltagande betalas självkostnadspriset 100 kr

Legitimerad vårdpersonal avgiftsfritt.

Maxantal 100 personer.

Anmäl er senast 27 februari.

Välkommen att anmäla dig via nedanstående formulär. Du får bekräftelse på anmälan via din e-mejl.

Svenska Ödemförbundet

Försäljningen har stängt.